00:00

Thổ tin Mỹ vẫn chuyển F-35 để làm bạn với S-400

TIN LIÊN QUAN