Thỏa thuận Mỹ - Taliban 'đã chết', quân đội Mỹ tăng cường hoạt động tại Afghanistan