Thoát luận tội, Tổng thống Donald Trump bắt đầu đáp trả?