Thời tiết tại sân Mỹ Đình trong trận Việt Nam-UAE tối nay