00:00

Thống kê thú vị: Chị Linh 'Về nhà đi con' chửi Nhã đúng 3 phút 35 giây, thốt ra tổng cộng 400 từ

TIN LIÊN QUAN