Thử làm ăn xin trong 2 tháng, người đàn ông kiếm được nhiều tiền hơn cả nhân viên văn phòng

Có khi nào xin nghỉ việc để đi ăn xin không nhỉ? ??

Thời sự