Thủ môn Thái Lan không ngại đá tại Mỹ Đình, tự tin đánh bại Việt Nam