Thủ môn bay như chim cứu thua không tưởng

Tại Egypt, một thủ thành đã có tình huống cứu thua ấn tượng khi anh đã bứt tốc kịp thời để cứu một bàn thua trông thấy.

Thể thao