Thử nghiệm đua giáp phản lực như Iron Man trên hồ

Phát minh giáp phản lực lấy cảm hứng từ Iron Man đã trở thành hiện thực, sắp có cả một cuộc đua trình diễn trên toàn thế giới.

Thời sự