Thu nhiều điện thoại, sim điện thoại tại nhà mẹ đẻ Cao Mỹ Duyên