Thủ phạm khiến đê đập dễ sụp đổ

Cát lún dẫn đến hiện tượng thẩm lậu làm yếu nền móng của các con đê và đập, khiến công trình trở nên dễ sụp đổ.