Thu thuế nhà từ 700 triệu: Trước khi đề xuất đã không tham khảo kỹ ý kiến người dân