Thứ trưởng Lê Khánh Hải chính thức trở thành tân Chủ tịch VFF với 100% phiếu bầu