Thủ tướng Canada, Tổng thống Pháp và thủ tướng Anh 'nói xấu' Tổng thống Trump

Thủ tướng Canada, Tổng thống Pháp và thủ tướng Anh "nói xấu" Tổng thống Trump

Thứ tư, 04/12/2019 18:26

Thời sự