Thủ tướng Hàn Quốc thay mặt tổng thống tham dự khai mạc ASIAD