Thủ tướng Johnson 'nói cứng', quyết tâm thực hiện Brexit cho Anh