Thủ tướng: Kiên quyết rút giấy phép lao động nước ngoài 'trốn' cách ly