Thủ tướng Nhật Bản chỉ đạo huy động tối đa hỗ trợ người dân do siêu bão Hagibis