Thủ tướng Singapore ấn tượng về thành công của Việt Nam trong phòng, chống dịch Covid-19