Thủ tướng và 4 'tư lệnh' ngành trả lời chất vấn Quốc hội