Thư viện quốc phòng Số C115

Đăng ký công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ Điểm a - Khoản 1 - Điều 9 - Luật Dân quân tự vệ số 48/2019/QH14 ngày 22 tháng 11 năm 2019 quy định: Việc đăng ký công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ được quy định như sau: Tháng 4 hàng năm, căn cứ kết quả đăng ký nghĩa vụ quân sự, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi không có đơn vị hành chính cấp xã, người đứng đầu cơ quan, tổ chức có trách nhiệm đăng ký cho công dân đủ 18 tuổi thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ, tổ chức đăng ký bổ sung cho công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ.

Chủ nhật, 05/07/2020 22:10

Thời sự

Người giữ sen "bất tử" 04:01

Người giữ sen "bất tử"

Thứ sáu, 14/08/2020 | 14:45
Tâm thư bồ nhí gửi chị nhà 04:58

Tâm thư bồ nhí gửi chị nhà

Thứ sáu, 14/08/2020 | 10:04
Being a Father - Làm cha 04:11

Being a Father - Làm cha

Thứ sáu, 14/08/2020 | 09:06