Thư viện quốc phòng Số C118

Khoản 2 - Điều 10 - Luật Dân quân tự vệ số 48/2019/QH14 ngày 22 tháng 11 năm 2019 quy định: Việc tuyển chọn vào Dân quân tự vệ được quy định như sau: a) Bảo đảm công khai, dân chủ, đúng quy định của pháp luật; b) Hàng năm, Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện chỉ đạo, hướng dẫn Ủy bân nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ; nơi không có đơn vị hành chính cấp xã do Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện trực tiếp tuyển chọn.

Thứ hai, 13/07/2020 21:48

Thời sự

Bình yên xứ đạo 28:47

Bình yên xứ đạo

Thứ tư, 12/08/2020 | 22:28
Giá xăng có thể giảm nhẹ 00:43

Giá xăng có thể giảm nhẹ

Thứ tư, 12/08/2020 | 19:31
"Bố tôi là kẻ nói dối" 03:17

"Bố tôi là kẻ nói dối"

Thứ tư, 12/08/2020 | 19:12