Thư viện quốc phòng - Số C192

Khoản 1 - Điều 8 - Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2020 quy định: 1. Đối với Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã a) Mức phụ cấp hàng tháng thực hiện theo quy định của người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; b) Trường hợp chưa tham gia bảo hiểm xã hội, có thời gian công tác từ đủ 60 tháng trở lên, khi nghỉ việc được hưởng trợ cấp một lần, cứ mỗi năm công tác được tính bằng 1,5 tháng mức phụ cấp bình quân của 60 tháng cuối cùng. Trường hợp có tháng lẻ được tính như sau: Dưới 01 tháng không được trợ cấp; từ 01 tháng đến 06 tháng được hưởng trợ cấp bằng 0,8 tháng mức phụ cấp bình quân của 60 tháng cuối cùng; từ 07 tháng đến 11 tháng được hưởng trợ cấp bằng 1,5 tháng mức phụ cấp bình quân của 60 tháng cuối cùng.

Thứ bảy, 05/12/2020 14:38

Thời sự

Giá lợn hơi tiếp tục tăng 00:48

Giá lợn hơi tiếp tục tăng

Thứ tư, 20/01/2021 | 17:10
Những điều giản dị 27:31

Những điều giản dị

Thứ tư, 20/01/2021 | 15:40
Điểm đến an toàn 09:09

Điểm đến an toàn

Thứ tư, 20/01/2021 | 15:20
Trái tim người mẹ 08:23

Trái tim người mẹ

Thứ tư, 20/01/2021 | 15:17