Thua Iran, cơ hội nào cho Việt Nam vào vòng 16 đội Asian Cup?