Thua đẹp hai trận, tuyển Việt Nam được tiền thưởng 'khủng'