Thực hiện tốt chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Thủ đô

Sáng 27-11, tại Hà Nội, Ban Dân tộc thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số thành phố Hà Nội giai đoạn 2018-2020.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự còn có đại diện các ban Đảng Thành ủy; các sở, ban, ngành và 161 đại biểu là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số thành phố Hà Nội giai đoạn 2018-2020.

Theo báo cáo, trong 3 năm qua, thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương thực hiện đầy đủ chính sách đối với người có uy tín tại các địa phương. Đặc biệt là tạo điều kiện để người có uy tín phát huy vai trò trong cộng đồng, tạo cơ chế khuyến khích người có uy tín tham gia các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện chính sách dân tộc ở địa phương.

'Trong giai đoạn 2018-2020, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số của Hà Nội thực sự là lực lượng nòng cốt, cầu nối quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Họ đã có nhiều đóng góp tích cực trong phong trào thi đua yêu nước và vận động đồng bào các dân tộc chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước', Phó Trưởng ban Dân tộc thành phố Hà Nội Nguyễn Ánh Dương cho biết.

Tuy nhiên, việc thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số thành phố thời gian qua còn một số khó khăn. Trong đó, một số người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tuổi cao, sức khỏe yếu, trình độ nhận thức còn giới hạn, đã ảnh hưởng phần nào đến hoạt động của người có uy tín.

Tham luận của các đại biểu đánh giá cao chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số của thành phố Hà Nội thời gian qua; đồng thời, kiến nghị thành phố sớm xây dựng chính sách quy định chế độ phụ cấp đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; xây dựng chính sách mua bảo hiểm y tế cho những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số không thuộc thành phần hưu trí, gia đình chính sách, người có công…

Đại diện Ủy ban Dân tộc trao tặng Bằng khen cho các cá nhân, tập thể.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn phát biểu khẳng định, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số là chỗ dựa vững chắc của thành phố trong thực hiện chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, góp phần củng cố thế trận an ninh nhân dân.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị, trước hết, Ban Dân tộc thành phố rà soát và triển khai, xây dựng có hiệu quả các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số, bảo đảm chính sách đi vào cuộc sống. Đồng thời, tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và đoàn thể các cấp đối với công tác vận động, phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Tại hội nghị, Ban tổ chức đã trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; trao tặng Giấy khen của Ban Dân tộc thành phố Hà Nội cho 45 tập thể và cá nhân đã có nhiều thành tích trong thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số thành phố Hà Nội thời gian qua.

Theo Đình Hiệp/Hà Nội mới Link Gốc:           Copy Link
http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Xa-hoi/984671/thuc-hien-tot-chinh-sach-doi-voi-nguoi-co-uy-tin-trong-dong-bao-dan-toc-thieu-so-thu-do

Tags: đồng bào dân tộc thiểu số Thủ đô  |  dân tộc thiểu số  |  Ban Dân tộc thành phố