Thực hiện tốt chức năng của cơ quan xét xử cao nhất trong quân đội

Tòa án Quân sự (TAQS) Trung ương là cơ quan xét xử cao nhất trong quân đội, thực hiện chức năng xét xử theo thẩm quyền; tổng kết kinh nghiệm xét xử; đồng thời là cơ quan tham mưu giúp Quân ủy Trung ương, thủ trưởng Bộ Quốc phòng (BQP) về công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm, tội phạm trong quân đội, phối hợp giúp Tòa án Nhân dân Tối cao, BQP quản lý các TAQS quân khu, khu vực về mặt tổ chức.

Trải qua hơn 75 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, ngành TAQS ngày càng được củng cố, kiện toàn về mọi mặt, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, các TAQS là một trong những công cụ chuyên chính của Nhà nước để trấn áp kịp thời những âm mưu và hành động chống phá cách mạng của kẻ thù, Việt gian, phản động; đấu tranh kiên quyết chống các loại tội phạm xâm phạm an ninh chính trị, kinh tế, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội; bảo đảm đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước ta trong kháng chiến được thực hiện đúng đắn, góp phần đưa cuộc kháng chiến đi đến thắng lợi. Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, các TAQS đã nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt chức năng của cơ quan xét xử của Nhà nước trong quân đội; được rèn luyện, không ngừng trưởng thành, lớn mạnh về tổ chức và chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Bước vào thời kỳ đổi mới, cùng với sự phát triển của đất nước và quân đội, các TAQS nói chung, TAQS Trung ương nói riêng đã có bước phát triển toàn diện, vững chắc. Với vị trí là cơ quan xét xử đầu ngành trong quân đội, những năm qua, TAQS Trung ương vừa thực hiện chức năng xét xử, vừa có nhiệm vụ sơ kết, tổng kết kinh nghiệm xét xử, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ trong ngành TAQS... Xác định xét xử các vụ án hình sự là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, những năm qua, đội ngũ cán bộ chuyên môn, nhất là thẩm phán của TAQS Trung ương và các TAQS đã đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cụ thể, từ năm 1986 đến nay, các TAQS đã thụ lý, giải quyết và xét xử gần 10.000 vụ án, với hơn 10.000 bị can, bị cáo. Trong đó, TAQS Trung ương đã thụ lý, xét xử phúc thẩm hơn 1.000 vụ, với hơn 1.500 bị cáo; xét xử giám đốc thẩm hàng chục vụ với hàng chục bị cáo. Trong các vụ án mà TAQS Trung ương thụ lý, xét xử, có nhiều vụ án nghiêm trọng, phức tạp, có sự cấu kết chặt chẽ giữa các đối tượng, với những thủ đoạn tinh vi. Trong quá trình xét xử, TAQS Trung ương đã thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp trong và ngoài quân đội, cả trước, trong và sau khi xét xử. Kết quả xét xử nghiêm minh, bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không xét xử oan người vô tội, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người; bảo đảm quyền tranh tụng dân chủ, khách quan, độc lập và tuân theo pháp luật, được dư luận đồng tình, đánh giá cao. Những năm qua, ngành TAQS đã có những đóng góp quan trọng vào công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tăng cường kỷ luật và sức mạnh chiến đấu của quân đội, qua đó góp phần xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. 

Lãnh đạo Tòa án Quân sự Trung ương nghe tòa phúc thẩm báo cáo án. Ảnh: VĂN DUYẾN

Những năm qua, TAQS Trung ương cũng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu cho Quân ủy Trung ương, BQP những vấn đề liên quan đến chính sách, xây dựng pháp luật, nổi bật là tham gia xây dựng Hiến pháp, các Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Tố tụng hành chính, Luật Tổ chức tòa án nhân dân, Luật Biển Việt Nam, Luật Đất đai... Ngoài ra, TAQS Trung ương đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu cho Quân ủy Trung ương, BQP về công tác cải cách tư pháp trong quân đội.

Với những thành tích đã đạt được, TAQS Trung ương đã được Đảng, Nhà nước, BQP trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có Huân chương Độc lập hạng Ba; Huân chương Quân công hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Chiến công hạng Nhất. Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành TAQS (13-9-1945 / 13-9-2020), TAQS Trung ương được Đảng, Nhà nước trao tặng danh hiệu cao quý Anh hùng LLVT nhân dân. Ngày 28-10, Tòa án Nhân dân Tối cao tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV; kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Tòa án Nhân dân và trao danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân do Đảng, Nhà nước tặng TAQS Trung ương. Đó là vinh dự của ngành Tòa án Nhân dân nói chung và ngành TAQS nói riêng. 

Trong những năm tới, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra với ngành TAQS nói chung, TAQS Trung ương nói riêng, sẽ hết sức nặng nề. Để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, TAQS Trung ương xác định phải triển khai toàn diện, đồng bộ, quyết liệt nhiều biện pháp, trong đó chú trọng một số nội dung như: Tiếp tục quán triệt sâu sắc, vận dụng hiệu quả các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là trong xét xử; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, tinh thông chuyên môn nghiệp vụ, thấm nhuần và thực hiện nghiêm tinh thần 'phụng công-thủ pháp-chí công-vô tư'; chú trọng triển khai công tác nghiên cứu, hướng dẫn áp dụng pháp luật và kịp thời giải quyết những vướng mắc, những vấn đề mới nảy sinh thông qua thực tiễn xét xử. Cùng với đó, TAQS Trung ương sẽ tiếp tục triển khai và hướng dẫn các TAQS thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp và các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật nói chung và Luật Tổ chức tòa án nhân dân nói riêng; làm tốt công tác tham mưu cho Quân ủy Trung ương, BQP, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và kỷ luật quân đội, đồng thời tham gia có hiệu quả vào việc xây dựng, góp ý, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo yêu cầu của các cơ quan chức năng...

Thiếu tướng DƯƠNG VĂN THĂNG, Phó chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương

Theo Quân đội Nhân dân Link Gốc:           Copy Link
https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/thuc-hien-tot-chuc-nang-cua-co-quan-xet-xu-cao-nhat-trong-quan-doi-642178

Tags: thực hiện  |  cơ quan  |  TAQS Trung  |  nhiệm vụ  |  Nhân Dân  |  pháp luật  |  quân đội  |  Nhà nước  |  hoàn thành  |  xây dựng