Thực hư việc Mỹ lên tiếng muốn cắt quan hệ với Tổ chức Y tế thế giới