Thực nghiệm sát hại cô gái giao gà: Hiện trường thay đổi