Thuê máy bay riêng sang London, Ziyech chuẩn bị ra mắt Chelsea