Thưởng Tết cho giáo viên 600.000 đồng: Hiệu trưởng phải giải trình