Thượng nghị sĩ Mỹ cảnh báo: Ứng dụng biến trẻ thành già FaceApp siêu hot hiện nay tiềm ẩn nguy cơ thu thập thông tin, hình ảnh trái phép