Thương xót người phụ nữ sinh bệnh vì mất con, Thủy Tiên tặng 10 triệu dù bị ngăn cản