Thụy Sĩ vượt 10.000 ca, triển khai quân đội chống COVID-19