Thủy Tiên công khai đã chi hết gần 180 tỷ đồng cho 7 tỉnh miền Trung