Thủy Tiên mang 'bao tải tiền', sẵn sàng hỗ trợ 7000 người dân ở Huế