Thủy Tiên thông báo cụ thể thời gian đóng tài khoản, tiết lộ hành trình cứu trợ miền Trung đang đi vào giai đoạn cuối