Tiệm ăn chế máy làm cơm gà xối mỡ tự động ở Sài Gòn

Với nguyên lí hoạt động giống bể nuôi cá, chiếc máy xối dầu cho ra miếng thịt thơm, giòn mà thịt bên trong vẫn mềm.

Kinh doanh