Tiệm cắt tóc 0 đồng chỉ mở vào ban trưa

Giữa lòng TP.HCM có một tiệm cắt tóc vô cùng đặc biệt. Tiệm cắt tóc chỉ mở vào buổi trưa và khách hàng được cắt tóc hoàn toàn miễn phí.

Thứ ba, 21/05/2019 08:40

Thời sự