Tiêm kích MiG-29SMT của Không quân Nga phóng tên lửa Kh-29T

Tiêm kích MiG-29SMT của Không quân Nga phóng tên lửa Kh-29T

Quân sự