Tiêm kích Su-35 và Su-30SM phóng tên lửa R-73.

Tiêm kích Su-35 và Su-30SM phóng tên lửa R-73.

Quân sự