Tiến Linh ghi siêu phẩm, tuyển Việt Nam lên ngôi đầu bảng