Tiền bạc gia đình cứ 'không cánh mà bay', cẩn thận do phạm phải lỗi phong thuỷ này