Tiến trình 'lội ngược dòng' của bà Hillary Clinton bắt đầu