Tiếng chuông báo động từ ca nhiễm Covid-19 thứ 1347