Tiếp tục xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc ngày càng vững chắc

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm với tinh thần bình đẳng, đoàn kết, hội nhập và phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và bế mạc chiều 4/12.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội nhất trí cao với Báo cáo chính trị, các ý kiến tham luận tại Đại hội và thống nhất nhận định: 10 năm qua, với sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp, các ngành, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc đã đạt được nhiều kết quả quan trọng và toàn diện trên các lĩnh vực.

Kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có bước phát triển mới; đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào được cải thiện rõ rệt; chất lượng dịch vụ y tế được nâng lên; các thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư; nguồn nhân lực là đồng bào dân tộc thiểu số được nâng cao cả về chất lượng và số lượng, đóng góp ngày càng nhiều hơn những kết tinh của 'trí tuệ''sức lao động' cho đất nước; quốc phòng được bảo đảm, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; hệ thống chính trị ở cơ sở được xây dựng ngày càng vững mạnh; niềm tin của đồng bào đối với Đảng và Nhà nước không ngừng được củng cố và tăng cường; tinh thần đại đoàn kết các dân tộc được bồi đắp, phát triển lên tầm cao mới.

Tại Đại hội, hàng trăm tấm gương tiêu biểu với những thành tích xuất sắc trong học tập, lao động, sản xuất, công tác và sẵn sàng chiến đấu được ghi nhận, tôn vinh, biểu dương và trao tặng những phần thưởng cao quý, trở thành động lực mạnh mẽ, tạo sức lan tỏa lớn, động viên đồng bào các dân tộc thiểu số trên mọi miền đất nước khắc phục khó khăn, vượt qua chính mình, ra sức thi đua lập thành tích xuất sắc hơn nữa, cùng đóng góp công sức, trí tuệ để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đại hội đã lắng nghe và nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo đầy tâm huyết, trách nhiệm của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ. Ngay sau Đại hội, Ban Chỉ đạo Đại hội sẽ in ấn thành tài liệu để các cấp, các ngành, các địa phương và nhân dân nỗ lực phấn đấu, triển khai thực hiện đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ mà lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã tin tưởng giao phó.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân.

Đại hội đã thống nhất ý chí và hành động, đại diện cho toàn thể hơn 14,2 triệu đồng bào dân tộc thiểu số thông qua quyết tâm thư của Đại hội để gửi tới Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; một lần nữa khẳng định các dân tộc thiểu số là 'máu mủ ruột già' của dân tộc Việt Nam, là bộ phận không thể tách rời của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; khắc cốt, ghi tâm tư tưởng của Bác Hồ kính yêu về đại đoàn kết các dân tộc; nguyện một lòng sắt son theo Đảng, muôn người như một, đóng góp công sức, trí tuệ của mình cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững chắc, trở thành sức mạnh to lớn của dân tộc ta, kết hợp với sức mạnh thời đại, cùng nhau xây dựng non sông, gấm vóc Việt Nam ngày càng giàu đẹp, văn minh, mọi nhà, mọi người đều có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Tại Đại hội, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao Huân chương Lao đông hạng Nhất, Nhì, Ba tặng 15 tâ%3ḅp thể, cá nhân; Huân chương Đại đoàn kết dân tô%3ḅc tặng ba cá nhân; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng nhiều tâ%3ḅp thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân tô%3ḅc và thực hiê%3ḅn chính sách dân tô%3ḅc, qua đó tạo sức lan tỏa, động viên đồng bào các dân tộc thiểu số ra sức thi đua lập thành tích xuất sắc hơn nữa, đóng góp công sức, trí tuệ cùng với quân, dân cả nước xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị: Ngay sau Đại hô%3ḅi, các cấp, các ngành, địa phương nhân dân cần nỗ lực phấn đấu triển khai thực hiê%3ḅn các mục tiêu, nhiê%3ḅm vụ mà lãnh đạo Đảng, Nhà nước giao phó. Đại hô%3ḅi đã thống nhất ý chí, hành đô%3ḅng, thông qua Quyết tâm thư của Đại hô%3ḅi, qua đó khẳng định các dân tộc thiểu số là máu mủ ruô%3ḅt thịt của dân tô%3ḅc Viê%3ḅt Nam, là bô%3ḅ phâ%3ḅn không thể tách rời của khối đại đoàn kết toàn dân tô%3ḅc, đóng góp công sức trí tuê%3ḅ của mình cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết dân tô%3ḅc ngày càng vững chắc, trở thành sức mạnh to lớn của dân tô%3ḅc ta, kết hợp với sức mạnh thời đại, cùng nhau xây dựng non sông, gấm vóc Viê%3ḅt Nam ngày càng giàu đẹp, văn minh, để mọi nhà, mọi người đều có cuô%3ḅc sống ấm no, hạnh phúc.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Đại hô%3ḅi Trương Hòa Bình nhấn mạnh: Với sự thành công của Đại hội ngày hôm nay, chúng ta có niềm tin sâu sắc rằng, các đồng chí đại biểu dự Đại hội sẽ mang theo niềm vui mừng, phấn khởi và tự hào trở về cơ quan, đơn vị, địa phương; tiếp tục kết nối, lan tỏa tình thân ái, đoàn kết, gắn bó chặt chẽ cùng nhau nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi quyết tâm thư của Đại hội; đóng góp công sức, trí tuệ vào công cuộc xây dựng đất nước Việt Nam phát triển giàu đẹp, vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.

Theo Nhóm PV/Báo ĐCSVN Link Gốc:           Copy Link
https://dangcongsan.vn/xay-dung-dang/tiep-tuc-xay-dung-cung-co-khoi-dai-doan-ket-dan-toc-ngay-cang-vung-chac-569269.html

Tags: Việt Nam  |  Phó Thủ  |  Trương Hòa Bình  |  Tại Đại  |  Nguyễn Xuân Phúc  |  Bộ Chính  |  Ban Chỉ  |  Bác Hồ