Tiết lộ biên bản ghi nhận việc công an và Hương Giang đến nhà antifan làm việc