Tiết lộ của những người sống cạnh 'kho' ma túy cực 'khủng' ở Nghệ An