Tiết lộ mánh khóe đối phó với CA của người Trung Quốc trong đường dây 1,1 tấn ma túy ở Sài Gòn