Tiểu Vy, Lệ Hằng ủng hộ, quyên góp 400 triệu cho Đà Nẵng - Quảng Nam